PROGRAM JOM BINA KERJAYA

Aktiviti terkini | 01 April 2018

Tempat Aktiviti:
Hotel Seri Malaysia, Batu 4, Port Dickson

Tujuan :
• Memberi tunjuk ajar dan pendedahan terhadap persediaan sebelum menghadapi temuduga termasuklah, membuat resume dan cover letter. Selain itu, memberi garis panduan berkenaan laman sesawang yang berkaitan dan teknik persiapan temuduga.

Kelebihan Aktiviti :
• Peserta didedahkan dengan teknik dan cara berkaitan dengan temuduga.
• Program ini bukan sahaja memberi taklimat, bahkan memberi latihan secara pratikal atau amali kepada peserta, dalam menyediakan resume, cover letter dan menghadiri temuduga.
• Usahasama antara Pusat Internet 1 Malaysia Kluster Port Dickson dengan Majlis Belia Daerah Port Dickson dapat merapatkan lagi jurang dan memberi peluang untuk mengadakan Program lain dimasa akan datang.
• Dapat mempromosikan Pusat Internet 1 Malaysia supaya lebih dikenali sejajar dengan matlamat Pusat Internet 1 Malaysia ingin dijadikan sebagai One –Stop Center kepada komuniti setempat.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :