PERTANDINGAN KEBOLEHAN MENGUNAKAN MICROSOFT WORD

Aktiviti terkini | 30 Januari 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet 1Malaysia Pekan Lukut

Tujuan :
• Ianya adalah untuk mengetahui sejauh mana kebolehan ahli-ahli Pi1M Lukut memahami fungsi dan pengunaan Microsoft Word dalam pengetahuan mereka untuk masa akan datang.
• Dapat memupuk semangat bersaing secara sihat sesama ahli Pi1M.

Kelebihan Aktiviti :
• Memberi peluang menunjukan kebolehan dan pengetahuan dalam pengetahuan Microsoft Word.
• Mempelajari dan memahami dalam penguasaan Microsoft Word.
• Memupuk semangat bersaing secara sihat sesame ahli untuk menyiapkan tugasan yang diberi.
• Menguatkan lagi hubungan antara pihak Pi1M dengan komuniti setempat khasnya bagi mereka yang aktif dalam kelas ICT.

Butiran Aktiviti :
• Aktiviti dimulakan dengan petugas Pi1M menerangkan secara ringkas keseluruhan pengunaan Microsoft Word untuk mereka mengingat kembali apa yang pernah dipelajari melalui kelas-kelas ICT yang banyak kali diajar bagi mempelajari Microsoft Word.
• Tugasan diberi melalui kertas sample untuk meniru semula cara membuat kembali tugasan yang diberi.
• Pemilihan pemenang berdasarkan siapa yang berjaya menyiapkan tugasan dan yang tepat sahaja diberi markah sebagai pemenang.
• Aktiviti diakhiri dengan penerangan satu persatu tentang tugasan yang mereka lakukan dan sesi hadiah serta bergambar.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :