PROGRAM DIGI ACADEMY

Aktiviti terkini | Sepanjang September 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Pekan Lukut & Sek Men Keb Raja Jumaat Port Dickson

Tujuan :
• Memperkenalkan dan memberi pengetahuan bidang pengekodan dan robotik kepada pelajar-pelajar yang tidak/kurang berpeluang tetapi mempunyai minat.
• Memperkukuhkan kemahiran berfikir pelajar dengan menggalakkan mereka untuk berfikir secara logik dan sistematik dan memberi inspirasi kepada pelajar untuk berfikir secara lebih kreatif dan kritis, inovatif dan celik komputer.
• Meningkatkan minat pelajar dalam pendidikan STEM dan menjana Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) pelajar.kolabrasi antara Digi dan Arus Academy yang mana Program ini menawarkan pelbagai kemahiran seperti teknikal, elektif dan kemahiran bukan teknikal kepada peserta yang terlibat.

Ringkasan Aktiviti :
• Program ini dimulakan dengan doa selamat bersama-sama ahli dan komuniti setempat.
• Jamuan hari raya bemula dengan adanya aneka menu dan potluck yang disediakan oleh pihak PI, Tabika Kemas, ahli dan komuniti setempat.
• Sebagai tambahan aktiviti cabutan bertuah juga diadakan bagi memeriahkan majlis.

Kelebihan Aktiviti :
• Dapat memperkenalkan program yang dapat menyediakan pelajar sekolah menengah dalam pembelajaran mereka-bentuk (‘designing’), latihan asas pengekodan, sensor dan memupuk pendidikan awal keusahawanan.
• Memperkenalkan PI kepada pelajar sekolah amnya.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :