PERTANDINGAN MEMBUAT ORIGAMI

Aktiviti terkini | 29 Oktober 2019

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Pekan Lukut

Tujuan Aktiviti :
• Melahirkan peserta yang berimaginasi tinggi dan kemudiannya mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian.
• Merupakan salah satu medium untuk peserta meningkatkan kreativiti dalam menghasilkan sesuatu benda.
• Memupuk semangat kerjasama dalam kalangan peserta.

Kelebihan Aktiviti :
• Membantu melahirkan peserta yang berimaginasi tinggi.
• Membantu peserta dalam mengembangkan aspek kreativiti mereka dalam menghasilkan sesuatu benda.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :