AKTIVITI BULANAN : AKTIVITI MENGHASILKAN LUKISAN MENGGUNAKAN GULUNGAN KERTAS WARNA

Aktiviti terkini |25 April 2021

Tempat Aktiviti:
PIK Pekan Lukut

Tujuan Aktiviti :
• Mengisi masa lapang dengan melakukan aktiviti berfaedah.
• Mengasah bakat kreativiti peserta dalam penghasilan bahan yang kreatif.
• Meningkatkan daya tumpuan peserta dalam penghasilan bahan yang kemas dan kreatif.

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• Petugas terlebih dahulu menerangkan secara ringkas mengenai apa itu gulungan kertas warna.
• Petugas menunjukkan cara bagiamana untuk menghasilkan gulungan kertas warna.
• Petugas menjelaskan kriteria yang diperlukan dan juga menunjukkan contoh-contoh sebagai rujukan peserta.
• Peserta memulakan aktiviti dan diakhiri dengan penyampaian saguhati kepada semua.

Kelebihan Aktiviti :
• Mengembangkan bakat kreatviti peserta dalam menghasilkan lukisan dengan menggunakan gulungan kertas warna.
• Meningkatkan daya tumpuan peserta disamping menambah ilmu pengetahuan baru.
• Memupuk semangat daya saing yang positif antara satu sama lain.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :